banner

LED panel çyrasy

Yşyk-diodly indikator“Panel Light”, “LED lihgting” -iň gyzgyn satyjylaryndan biridir. Adaty floresan turba yşyklandyryş enjamyny çalyşýarlar we ýönekeý dizaýn panel çyrasy bilen çalyşýarlar. Panel çyrasy uly we kiçi panel çyrasyna bölünýär. Uly panel çyrasy üçin arka yşyk çyrasy ýa-da gyrasy çyra paneli çyrasy bolup biler. Gurnama usuly üçin, dynç alyş paneliniň çyrasyny ýa-da asylan monta panel paneliniň çyrasyny saýlap bileris. Surfaceerüsti gurnama gurnamagy makul bilinse, öwrülişik metal çarçuwasy ulanylyp bilner. “LED Panel” ýeňil watt, adatça 2x2 panel çyrasy ýa-da 1x4 panel çyrasy üçin 36W-dan 40w aralygynda bolýar. 2x4 panel çyrasy üçin watt 72W-den 80W aralygynda bolýar. For kiçi panel çyrasy, adaty dynç alyş gurnama ýa-da ýerüsti monta panel paneli çyrasyndan başga-da, häzirki wagtda sürüjiniň integrirlenen, ultra ýuka, arka yşyklandyryşy, ekerançylyksyz we tegelek ýa-da inedördül şekilli kiçijik panel çyrasy bar. Kiçijik panel çyrasynyň kuwwatlylygy 3w, 6w, 9w, 12w, 15w, 18w we 24w. “Xinguangyuan Lighting”, “LED Panel Lightin China” -iň professional öndürijisidir. Öňdebaryjy LED yşyklandyryş markalary üçin OEM OEM hyzmatlaryny hödürleýäris. “Xinguangyuan Lighting” “LED Panel Light” öndürijisidir.

Habaryňyzy goýuň