banner

LED filament lampasy

LED filament lampasy akkor ýa-da Edison lampasynyň LED görnüşi bolup, käwagt LED Edison lampasy diýilýär. 360 ° ýetip bilýän filament çyrasyny döretmek üçin keramiki filament bazasyna LED çipleri oturdýarlar liGhting, filament şekilleri wolfram yşyklandyryş effektini meňzeş etmek üçin niýetlenendir. Filament lampasy üçin ýumşak ýa-da gaty süzgüç ulanyp bilerler, şeýle hem şem filament lampasy ýa-da obeer şary şekilli filament lampasy ýaly dürli lampa görnüşinde hem bar. We, şeýle hem, hemişe zerurlygyňyza laýyk gelýän lampa gabygynyň reňkinde özleşdirmegi teklip ediň. Filament lampasy umumy yşyklandyryş maksady, bezeg maksady we belli yşyklandyryş maksatlary üçin işleýän önüm hökmünde elýeterlidir. “Xinguangyuan Lighting” Hytaýda “LED Filament lampasy” -nyň professional öndürijisidir. Öňdebaryjy LED yşyklandyryş markalary üçin OEM OEM hyzmatlaryny hödürleýäris. “Xinguangyuan Lighting”, LED filament lampalary öndüriji, filament lampalary öndüriji.

Jemi 26

Habaryňyzy goýuň