banner

Bezeg lampalary

Dekoratiw LED lampalarda dürli gülkünç enjamlar we lampalar bar. Bizde lazer boýag lampasy bar, lampa gabygynyň dürli baýramçylyk bezeg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli çyzgylary bar. Şeýle hem, 3D stilinde feýerwerk görnüşini döredýän 3D feýerwerk bar. Şeýle hem, adaty üzüm Edison lampasy, şeýle hem özüne çekiji filament nagşyny döretmek üçin yşyklandyryjy plastmas sütün dizaýnyny ulanýan RN lampasy hökmünde bilýän LED wersiýasy Edison lampasy bar. “Xinguangyuan Lighting”, bezegli LED lampalary öndürmekde ýöriteleşen Hytaýyň zawody. Öňdebaryjy LED yşyklandyryş markalaryna OEM yşyklandyryş hyzmatlaryny hödürleýäris. “Xinguangyuan Lighting”, bezegli LED lampalaryň ajaýyp öndürijisidir, Edison lampasy, RN lampa öndürijisi, bezeg lampalary öndürijisi.

Habaryňyzy goýuň